Exorcista

Farnosti v Chicagu sa nečakane darí a zásluhu na združení miestnej komunity má hlavne otec Tomas Ortega (Alfonso Herrera). Ten môže povedať, že žije svoj sen a o svojich farníkov sa stará dňom i nocou. Jedného dňa sa mu žena z farnosti, Angela (Geena Davis), zdôverí, že je presvedčená o svojej dcére, že je posadnutá zlými silami. Otec Tomas sa rozhodne rodinu navštíviť. V dome zistí, že situácia je ešte horšia, než si myslel. Uprostred farnosti sa prebúdzajú démonické sily a milióny osôb začínajú byť v ohrození. Zdroj: ČSFD