Koniec veľkých prázdnin

Šestidílný seriál podle scénáře Pavla Kohouta a Jeleny Mašínové vypráví o lidech, kteří z nejrůznějších důvodů chtěli či museli odejít do emigrace. Jenže v roce 1983, kdy se příběh odehrává, byl takový čin klasifikován jako „nezákonné opuštění republiky“. Na samém začátku tohoto „televizního románu“ byl čin československých pohraničníků, kteří P. Kohoutovi a J. Mašínové v roce 1975 zabránili v návratu domů. Nebýt tohoto faktu, neprožili by autoři zkušenost emigrace, nenapsali by toto dílo a neumožnili by nám vhled do jedné z nejkrajnějších lidských situací epochy „železné opony“. Osudy seriálových postav jsou tak trochu modelové, ale to jim neubírá na životnosti. Úděl emigranta, který musí opustit svou vlast a hledat ve světě své místo, zůstává v každé době těžký. Názvy jednotlivých epizod: 1. Úzká brána k širému světu - Ten den 2. První den v druhém životě - Den poté 3. Pomsty staré vlasti - Den sedmý 4. Neúnosné břemeno svobody - Den třináctý 5. Naděje umírá poslední - Den sedmdesátý 6. Ztráty a nálezy - Den stosedmadvacátý Oficiální text distributora.