Pýcha a predsudok

Anglicko.18.storočie.Elisabeth Bennetová pochádza z rodiny anglického gentlemana zo strednej vrstvy. Otcov majetok má po jeho smrti zdediť mužský príbuzný. Elisabeth a jej sestry tak nemajú žiadne veno, ktoré by im umožnilo dobrý vydaj. Sídlo v susedstve si prenajme bohatý mladý muž, pán Bingley a spolu so svojím priateľom Darcym sa stanú predmetom špekulácií matiek a dcér v okolí. Zatiaľ čo priateľský Bingley je všetkými obľúbený, Darcy je považovaný za pyšného a nepríjemného človeka. Po tom, ako do blízkeho mestečka dorazí vojenský regiment a s ním aj pán Wickham, vyjdú na povrch staré krivdy a nepriateľstvá. Zdroj: RTVS