SK Dejiny

Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín. Zdroj: RTVS