Škola doma

Inšpiratívne televízne opakovanie a riešenie záludností českého jazyka a matematiky nielen pre žiakov deviatych tried chystajúcich sa na prijímačky na stredné školy. Zdroj: Česká televízia