Ulice

Ojedinelý televízny projekt, prvú dennú pôvodnú seriál začína. Od 5. septembra 2005 sa s ním budeme na obrazovkách Novy stretávať každý všedný deň podvečer a budeme v ňom sledovať osudy obyvateľov jednej ulice. Nenájdeme v nej nič, čo sa nedá nájsť inde. Sú tu obytné domy, kaderníctvo, večierka, krčma, predajňa kvetín i pár firiem. Len ťažko sa medzi nimi dá prehliadnuť Kráľovstvo hračiek malá firma na drevené hračky s krásnym logom nad vchodom. Tu kraľuje majiteľ firmy i celého domu, dôstojný zjavom, charakterom i menom: pán Václav Král. Celý život pracoval tak usilovne, že takmer prestal vnímať prítomnosť svojej oddanej ženy Márie. A potom sú tu ďalšie. Zamestnanci pána Kráľa, rôznorodá skupina ľudí, líšiace sa vekom, postavením, založením, rodinným zázemím. Ďalšia je rodina Farských, Jordana, pán Pešek alebo majiteľ Večerka Nykl, majiteľ kaderníckeho salónu Michal a jeho mladej kaderníčky a ďalšie a ďalšie. So všetkými sa prvýkrát stretneme práve na konci prázdnin, kedy sa Ulica začína znovu zalidňovat. Zdroj: oficiálny text distribútora