Zámena manželiek

Reality show - otvorený pohľad do súkromia Podstata väčšiny reality show je založená na možnosti divákov nahliadnuť do súkromia iných ľudí. Záujem divákov o sledovanie intimity iných ľudí je obrovský, o čom sa presvedčili všetky televízie, ktoré sa rozhodli siahnuť po žánri reality show. Televízia Markíza ako prvá priniesla na televízne obrazovky jedinečnú reality show Zámena manželiek. Protagonistkami každého vydania relácie sú dve ženy, ktoré si vymenia svoje miesta v domácnosti. Nové prostredie, nové deti, nový partner a výnimočné situácie - to všetko je platforma pre pútavý a zaujímavý príbeh o vyrovnávaní sa s mimoriadnymi, veľakrát nepriaznivými okolnosťami, o zorientovaní sa a zvykaní si na nové pomery, ale aj o veselých či strastiplných zážitkoch pri komunikácii s deťmi i partnerom. A to všetko môžu sledovať diváci prostredníctvom všadeprítomnej kamery. Úspech tohto formátu je nepochybný. V každej krajine, v ktorej sa vysielal, obsadil prvé miesta v rebríčkoch sledovanosti, stal sa celonárodnou témou a účinkujúci celebritami. Prečo? Podstata tkvie v jemnej dráždivosti a atraktívnosti. Diváci majú prostredníctvom programov tohto typu jedinečnú možnosť zistiť, ako sa správajú iní ľudia v bežných životných situáciách - pri upratovaní, pri pozeraní televízie, pri varení, pri telefonovaní, pri návštevách, pri riešení partnerských konfliktov, či konfliktov s deťmi, ale aj v intímnych chvíľach. Diváci sledujú na televíznych obrazovkách situácie, v ktorých vidia iných ľudí pracovať, relaxovať, komunikovať, riešiť konflikty. Je to príležitosť, z ktorej môžu čerpať poučenie a odvahu, popasovať sa s vlastnými problémami, využiť niečo z toho vo svojom reálnom živote, alebo si uvedomiť, že takýmto spôsobom by nikdy nemali konať. Diváci sa pri sledovaní programov tohto typu učia lepšie pochopiť a porozumieť verbálnym aj neverbálnym prejavom komunikácie (tonu hlasu, postojom tela, gestám či mimike tváre), a tak si do istej miery rozvíjať či zlepšovať svoju empatiu a schopnosť porozumieť emocionálnym stavom iných ľudí. Manželské páry, ktoré absolvovali účinkovanie v tejto reality show, tvrdia, že posilnila ich vzťah. Partneri majú možnosť počas dvoch týždňov zistiť, ako im ten druhý chýba, ako im pomáha, dokonca zistia, že nevedia bez seba žiť. Skrátka, hodnotu toho, čo doma máme, si uvedomíme, až keď to stratíme - v tomto prípade dočasne. Zdroj: Markíza Oficiální text distributora.