Zločiny Velké Prahy

Dňa 1. januára došlo k zlúčeniu centrálnej Prahy s 38 mestami a obcami, ktoré ju obklopovali. Vznikla tak Veľká Praha a pražská štátna polícia začala pracovať tam, kde doposiaľ pôsobilo iba četníctvo. Bol to priestor menej bohatý a vznešený, ale o to pestrejší a živší. Veľká Praha bolo tvorená nielen klasickou mestskou zástavbou, ale aj dedinami, lesmi, hospodárskymi statkami, továrňami, bohatými vilami a chudobnými slumami. Hlavnou postavou je inšpektor Budík, muž veľmi ľudský, zmietaný nectnosťami a slabosťami, ale taktiež bystrý a všímavý. Zdroj: RTVS