Kukačky

Seriál Kukačky opisuje príbeh mladého manželského páru, ktorý zistí, že ich syn nie je ich. Keď sa dozvedia, že došlo k zámene, musia sa rozhodnúť, čo ďalej. Žiadne riešenie však nie je iba dobré. Zámena detí v malom meste sa dotkne nielen rodín, ktorých sa priamo dotýka, ale aj ostatných obyvateľov. Aby sme pochopili väzby a vzťahy medzi ľuďmi v meste, dotkne sa rozprávanie aj udalostí v minulosti. Ľudia si totiž nesú svoje tajomstvá a nenaplnené túžby, ktoré v kritických chvíľach vyplávajú na povrch. Zdroj: Česká televízia