Cenník Kuki pre domácnosti
platný od 25. 3. 2024

Bližšie informácie o poskytovaných službách nájdete na www.kukitv.sk.
Všetky ceny sú vrátane DPH, ak nie je výslovne uvedené inak.
Programová skladba sa môže meniť v závislosti od vývoja ponuky a požiadaviek trhu.

Predajné ceny služby Kuki

Televizné služby KukiMesačný paušál
Kuki štart5,90 €
Kuki malá9,90 €
Kuki veľká17,90 €
Kuki extra50,90 €
Aktuálny zoznam TV staníc je dostupný na webe www.kukitv.sk u danej služby. Voliteľné stanice je možné každých 30 dní ľubovoľne meniť.
V cene služby Kuki a v cene vylepšení k službe je zahrnutý poplatok SOZA. Služba Kuki obsahuje televízne a rozhlasové programy, ktoré sú šírené v zmysle zákona. Cena služby je vrátane príspevku prevádzkovateľa retransmisie do Audiovizuálneho fondu.
Kuki extra zahŕňa vybrané vylepšenia, ktoré nie je možné odobrať. Ďalšie vylepšenia nie je možné dokúpiť.

V cene základnej služby Kuki veľká, Kuki malá, Kuki štart je zahrnuté:

Kuki štartKuki maláKuki veľká
Voliteľné kanály
Možnosť sledovať Kuki na 1 fixnom zariadení 1)
Možnosť sledovať Kuki na 5 mobilných zariadeniach (PC, mobil, tablet)
Spätné prehrávanie až24 hodín168 hodín168 hodín
Zastavenie bežiaceho programu
Vrátenie programu na začiatok
Nahrávanie programu – 10 hodín (s uložením záznamu na 14 dní od odvysielania)
Videopožičovňa 2)
Programový sprievodca
Možnosť dokúpiť vylepšenia3)

1) Za fixné zariadenia sa považuje set-top box, Samsung Smart TV, Apple TV alebo zariadenie s OS Android TV.
2) Cena služby je vrátane príspevku poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie do Audiovizuálneho fondu.
3) Kuki štart umožňuje dokúpiť iba vylepšenie Naviac telka.

V cene služby Kuki extra je zahrnuté:

Kuki extra
Všetky TV stanice z programovej ponuky
Vylepšenia Naviac HBO balíček a Naviac Cinemax
Vylepšenie Naviac seriály
Vylepšenie Nahrávam 100
Vylepšenie Naviac kino a Naviac kino plus
Možnosť sledovať Kuki na 3 fixných zariadeniach 4)
Možnosť sledovať Kuki na 5 mobilných zariadeniach (PC, mobil, tablet)
Spätné prehrávanie až 168 hodín
Zastavenie bežiaceho programu
Vrátenie programu na začiatok
Programový sprievodca

4) Za fixné zariadenia sa považuje set-top box, Samsung Smart TV, Apple TV alebo zariadenie s OS Android TV.

Vylepšenia pre služby Kuki veľká, Kuki malá a Kuki štart 5) :

Mesačný paušál
Nahrávam 50 (s uložením záznamu na dobu 3 mesiacov) 6)2 €
Nahrávam 100 (s uložením záznamu na dobu 3 mesiacov)6)3,90 €
Naviac seriály6)2,50 €
Naviac telka (používanie ďalšieho fixného zariadenia)7)3,40 €
Naviac HBO balíček10 €
Naviac Cinemax2 €
Naviac kanál1,50 €
Naviac 55,90 €
Naviac kino2 €
Naviac kino plus3,90 €

5) K službe Kuki štart je možné doobjednať iba vylepšenie Naviac telka.
6) Pri vybraných staniciach môže byť doba uloženia záznamu obmedzená licenčnými právami.
7) Za fixné zariadenia sa považuje set-top box, Samsung Smart TV, Apple TV alebo zariadenie s OS Android TV.

Zariadenie pre prevádzku služby Kuki:

Jednorázová cena
TESLA MediaBox XA40079 €
HD IPTV set-top box ARRIS VIP430275 €
HD IPTV set-top box ARRIS VIP4302 BT89 €
Poštovné0 €