Cenník Kuki pre domácnosti,
platný od 1. 9. 2019

Bližšie informácie o poskytovaných službách nájdete na www.kukitv.sk.
Všetky ceny sú vrátane DPH, ak nie je výslovne uvedené inak.
Programová skladba sa môže meniť v závislosti od vývoja ponuky a požiadavkách trhu.

Predajné ceny služby Kuki

Televízne služby KukiObsahuje televízne stanice 1) 2) 3)Mesačný paušál
Kuki štartAktuálnu programovú skladbu tejto služby nájdete tu: www.kukitv.sk/kuki-start4,90 €
Kuki maláAktuálnu programovú skladbu tejto služby nájdete tu: www.kukitv.sk/kuki-mala8,90 €
Kuki veľkáAktuálnu programovú skladbu tejto služby nájdete tu: www.kukitv.sk/kuki-velka16,90 €
1) Ceny základných TV taríf zahŕňajú poplatok SOZA.
2) Základné tarify obsahujú televízne a rozhlasové programy, ktoré sú šírené v zmysle zákona.
3) Cena služby je vrátane príspevku prevádzkovateľa retransmisie do Audiovizuálneho fondu.

V ceně základní služby Kuki je:

Kuki štartKuki maláKuki veľká
Voliteľné kanály
Možnosť sledovať Kuki na 1 fixnom zariadení 4)
Možnosť sledovať Kuki až na 5 mobilných zariadeniach (PC, mobil, tablet)
Spätné pozretie až24 hodín168 hodín168 hodín
Zastavenie prebiehajúcej relácie
Vrátenie relácie na začiatok
Nahrávanie relácii – 10 hodín (nahraté relácie máte k dispozícii až 7 dní)
Videopožičovňa
Vzdialené ovládanie set-top boxu z mobilných zariadení
Programový sprievodca
Možnosť dokúpiť vylepšenia5)

4) Fixným zariadením sa rozumie set-top box, Smart televízor Samsung alebo zariadenie s Android TV.
5) Kuki štart umožňuje dokúpiť iba vylepšenie Naviac telka.

V cene základnej služby Kuki je:

 • výber kanálov, ktoré chceš sledovať,
 • možnosť sledovania televíznych staníc na 1 fixnom a 5 mobilných zariadeniach,6)
 • možnosť vrátiť program späť až o 7 dní,
 • zastavenie bežiaceho programu,
 • vrátenie programu na začiatok,
 • nahrávanie programov - 10 hodin (s dobou zachovania nahratých programov 7 dní),
 • videopožičovňa,7)
 • vzdialené ovládanie set-top boxu z mobilných zariadení (až 10 zariadení),
 • programový sprievodca,
 • knižnicu seriály - doplnková služba v rozsahu možností vrátenia programu späť až o 7 dní

Máte možnosť si dokúpiť vylepšenie pre službu Kuki:

 • nahrávanie s kapacitou 50 až 100 hodín,
 • Naviac HBO balíček, Naviac Cinemax, Naviac kanál, Naviac 5,
 • Naviac telka - zvýšene počtu povolených fixných zariadení o 1,6)
 • Naviac seriály.
Zariadenie pre prevádzku služby KukiJednorázová cena
HD IPTV set-top box ARRIS VIP430275 €
HD IPTV set-top box ARRIS VIP111369 €
HD IPTV set-top box ARRIS VIP1113 RF76 €
Poštovné0

Predajné ceny vylepšenia pre službu Kuki (mesačné ceny)

Vylepšenia pre službu KukiMesačný paušál8)
Nahrávam 50 (s uložením záznamu na dobu 3 mesiacov)2 €
Nahrávam 100 (s uložením záznamu na dobu 3 mesiacov)3,90 €
Naviac seriály9)2,50 €
Naviac telka (používanie ďalšieho fixného zariadenia)6)3,40 €
Naviac HBO balíček8)10 €
Naviac Cinemax8)2 €
Naviac kanál8)1,50 €
Naviac 58)5,90 €
Naviac kino7)2 €
Naviac kino plus7)3,90 €
6) Pod fixným zariadením sa rozumie STB, Smart TV Samsung od roku výroby 2014 alebo zariadenie s OS Android TV.
7) Cena služby je vrátane príspevku prevádzkovateľa retransmisie do Audiovizuálneho fondu.
8) Ceny tematických televízií zahŕňajú poplatok SOZA.
9) Pri vybraných staniciach môže byť doba uloženia záznamu obmedzená licenčnými právami.