Cenník Kuki pre domácnosti
platný od 1. 10. 2019

Bližšie informácie o poskytovaných službách nájdete na www.kukitv.sk.
Všetky ceny sú vrátane DPH, ak nie je výslovne uvedené inak.
Programová skladba sa môže meniť v závislosti od vývoja ponuky a požiadavkách trhu.

Predajné ceny služby Kuki

Televízne služby KukiObsahuje televízne stanice 1) 2) 3)Mesačný paušál
Kuki štartAktuálnu programovú skladbu tejto služby nájdete tu: www.kukitv.sk/kuki-start4,90 €
Kuki maláAktuálnu programovú skladbu tejto služby nájdete tu: www.kukitv.sk/kuki-mala8,90 €
Kuki veľkáAktuálnu programovú skladbu tejto služby nájdete tu: www.kukitv.sk/kuki-velka16,90 €
1) Ceny základných TV taríf zahŕňajú poplatok SOZA.
2) Základné tarify obsahujú televízne a rozhlasové programy, ktoré sú šírené v zmysle zákona.
3) Cena služby je vrátane príspevku prevádzkovateľa retransmisie do Audiovizuálneho fondu.

V cene základných TV taríf koncový užívateľ obdrží:

Kuki štartKuki maláKuki veľká
Výber kanálov, ktoré chcete sledovať
Možnosť sledovať TV programy na 1 fixnom zariadení 4)
Možnosť sledovať TV programy na 5 mobilných zariadeniach
Možnosť vrátiť program späť24 hodín168 hodín168 hodín
Zastavenie vysielaného programu (pri kanáloch s možnosťou vrátiť program späť)
Vrátenie programu na začiatok (pri kanáloch s možnosťou vrátiť program späť)
Nahrávanie programu – 10 hodín (s uložením záznamu na dobu 7 dní)
Kino (prístup do požičovne filmových titulov) 5)
Vzdialené ovládanie set-top boxu z mobilných zariadení
Programový sprievodca na 14 dní dopredu a 7 dní spätne
Seriály – doplnková služba v rozsahu možnosti vrátenia programu späť0–24 hodínaž 7 dníaž 7 dní
Možnosť dokúpiť vylepšenia6)

4) Pod fixným zariadením sa rozumie STB, Smart TV Samsung, Smart TV LG, Apple TV alebo zariadenie s OS Android TV.
5) Cena služby je vrátane príspevku poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie do Audiovizuálneho fondu.
6) Kuki štart umožňuje dokúpiť iba vylepšenie Naviac telka.

Predajné ceny vylepšenia pre službu Kuki:

Mesačný paušál7)
Nahrávam 50 (s uložením záznamu na dobu 3 mesiacov)2 €
Nahrávam 100 (s uložením záznamu na dobu 3 mesiacov)3,90 €
Naviac seriály8)2,50 €
Naviac telka (používanie ďalšieho fixného zariadenia)9)3,40 €
Naviac HBO balíček8)10 €
Naviac Cinemax8)2 €
Naviac kanál8)1,50 €
Naviac 58)5,90 €
Naviac kino10)2 €
Naviac kino plus10)3,90 €

7) Ceny tematických televízií zahŕňajú poplatok SOZA.
8) Pri vybraných staniciach môže byť doba uloženia záznamu obmedzená licenčnými právami.
9)
Pod fixným zariadením sa rozumie STB, Smart TV Samsung, Smart TV LG, Apple TV alebo zariadenie s OS Android TV.
10) Cena služby je vrátane príspevku prevádzkovateľa retransmisie do Audiovizuálneho fondu.

Užívateľ má možnosť si priobjednať:

Kuki štartKuki maláKuki veľká
Nahrávam 50/100 (s uložením záznamu na dobu 3 mesiacov)
Naviac HBO balíček, Naviac Cinemax
Naviac kanál, Naviac 5
Naviac telka (používanie ďalšieho fixného zariadenia)
Naviac seriály
Naviac kino, Naviac kino plus
Kino (vypožičanie filmového titulu na dobu 48 hodín)
Možnosť dokúpiť vylepšenia

Zariadenie pre prevádzku služby Kuki:

Jednorázová cena
HD IPTV set-top box ARRIS VIP430275 €
HD IPTV set-top box ARRIS VIP4302 BT89 €
HD IPTV set-top box ARRIS VIP111369 €
HD IPTV set-top box ARRIS VIP1113 RF76 €
Poštovné0 €